ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ ?

Ан амьтныг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах барихдаа байгалийн нөөц ашигласны төлбөр төлж зөвшөөрөл, эрхийн бичиг авна. Амьтны тухай хуулийн

Read more