НЭН ХОВОР, ХОВОР АМЬТДАД БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ АЖИЛЛАА.

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар Дархан сумын Дархан ан нөхөрлөлтэй БО/2022/17/1 тоот,
Бор-Өндөр сумын 6-р багийн малчин Г.Далайбаяртай БО/2022/17/2тоот гэрээг тус тус байгуулан 2022 оны 04 дүгээр сарын 10 наас 04 сарын 25-ны өдрүүдэд Дархан сумын Пунцагт, Хөвийн эх, Улаан-Өндөр, Дотуурын эх, Дотуур булаг, Бор-Өндөр сумын Өлгий-Уул, Тасархай улааны хад, Ганц дөрөөт гэх газруудад нэн ховор, ховор амьтдад /200 боодол өвс, 8 тн хужир шүүг тавьж/ биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.
Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардалаас 3,0 сая төгрөг зарцуулсан.