Хэнтий аймгийн хэмжээнд 2020 оны хагас жилийн байдлаар 215 тусгай зөвшөөрөл бүртгэгдээд байна

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ТАЛБАЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ /хагас жилээр/ Эх сурвалж: Кадастрын хэлтэс, Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Read more

Хэнтий аймгийн Онон голд загас барих зөвшөөрлийг цахимаар олгож байна.

Хэнтий аймгийн Дадал, Батширээт, Биндэр, Баян-Адрага, Норовлин сумдын нутагт орших Онон голын загас агнуурын 1-8 дугаар бүс, Дадал сумын нутагт

Read more

Ашигт малтмалын ашиглалтын МV-002247, MV-019023 тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцаллаа

Улсын Их хурлын 2020.05.07-ны өдрийн “Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах, хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай” 46-р тогтоол болон

Read more