“Ёохор хатар 2019 урлагийн наадам амжилттай зохион байгуулагдлаа

Ардын уламжлалт урлагийг төрийн ивээлд байлгаж, тэдгээрийг судлах, сургаж эзэмшүүлэх, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, соёлын өв тээгчдийг тодруулан алдаршуулах, тэдэнд дэмжлэг

Read more

Хэнтий аймгийн Биндэр суманд Тогорууны баяр зохион байгуулагдлаа

Хэнтий аймгийн Биндэр суманд Тогорууны баярын арга хэмжээг 2019.06.07-ны өдөр Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол

Read more

Аялал жуулчлалын Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалтад 400 орчим хүн хамрагдлаа

БОАЖЯ, Хэнтий аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Аялал жуулчлалын зочлох үйлчилгээний салбарын төрөлжсөн сургалт өнөөдөр өндөрлөж, Тогооч, зөөгч, Бареста, Бартендер, Өрөөний

Read more

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн, “байгалиа хамгаалъя” арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа

Хэнтий аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран “Хууль бус мод

Read more