Модны тарьц, суулгац, хүнсний ногооны үр үрсэлгээ, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдаа 2022 оны 05 сарын 11-14-ний өдрүүдэд Чингис хотод үргэлжилж байна

ECO city shtork okok {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/nature.khe.gov.mn\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/ECO-city-shtork-okok.mp4","type":"video\/mp4","title":"ECO city shtork okok","caption":"","description":"","meta":{"length_formatted":"1:32"},"dimensions":{"original":{"width":1920,"height":1080},"resized":{"width":778,"height":438}},"image":{"src":"http:\/\/nature.khe.gov.mn\/wp-includes\/images\/media\/video.png","width":48,"height":64},"thumb":{"src":"http:\/\/nature.khe.gov.mn\/wp-includes\/images\/media\/video.png","width":48,"height":64}}]} Read more

“ХЭНТИЙ АЙМАГТ ГУЧИН САЯ МОД УРГУУЛАХ” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “ЭКО хот –Эрүүл ОРЧИН” модны тарьц, суулгац, ногооны үр үрсэлгээ, тоног төхөөрөмжийн өргөтгөсөн үзэсгэлэн худалдаа 2022 оны 05 сарын 10-14 ны өдрүүдэд Чингис хотод зохион байгуулагдаж байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор “Тэрбум мод”

Read more