Дүйцүүлэн хамгааллын сургалт зохион байгуулагдлаа

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутагт 2020.07.27-28-ны өдрүүдэд “Дүйцүүлэн хамгааллын тооцооллын /MDT/ программ ашиглах” сургалтыг TNC төсөл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

Read more