Сайдын тушаал

 

1.Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай 2019.08.28 А/463 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/samar-1.pdf

2.Аргачлал батлах тухай /Усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх,нөхөн төлбөр тооцох аргачлал, Гадаргын болон газрын доорх усны экологийн итгэлцүүр/ 2020.02.06 өдөр А/59 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/usniiiiii.pdf

3.Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах тухай 2020.03.09 А/162 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/FIRE-SAID-TUSHAAL-2020.pdf

4.Ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээг батлах тухай 2020.03.16 А/176 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/oi-ekolog-unelgee.pdf

5.Журам батлах тухай /Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах журам/ 2020.05.29 А/402 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/БОАЖ-ын-сайдын-тушаал2.pdf

6.Ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах журам 2013.11.25 А/311 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/agnuuriin-MT-bolovsruulah-1.doc

7.Байгаль орчны аудит хийх 2013.04.24 А/126 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/audit-BO.doc

8.Байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хариуцан хамгаалах,ашиглах, эзэмших иргэдийн  нөхөрлөлийн  баримтлах журам 2010.07.22 А/126 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/baigal-hamgaalah-nuhurlul-baiguulah-juram.doc

9.Ус бохирдуулах аюултай бодисын жагсаалт 2019.09.27 А/543 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/legalinfo.mn-Жагсаалт-батлах-тухай-Ус-бохирдуулах-аюултай-бодисын.pdf

10.Ус бохирдуулсны нөхөн төлбөр 2019.11.01 А/635 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/legalinfo.mn-ЖУРАМ-БАТЛАХ-ТУХАЙ-Ус-бохирдуулсны-нөхөн-төлбөрийг-шатлан-өсгөх-хэлбэрээр-ногдуулах.pdf

11.Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээг тогтоох 2019.12.27 А/816/218 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/legalinfo.mn-Хаягдал-усанд-агуулагдах-бохирдуулах-бодисын-жишиг-хэмжээг-тогтоох-тухай-11.pdf

12.Тарвагыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнахыг түр хугацаагаар хориглох тухай 2017.09.22 А/278 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/tarvaga-tushaal-burtgeltei-0002.pdf

13.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах 2019.10.29 А/618 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/618.pdf