100КГ ГЯЛГАР УУТ, 303 КГ ХУВАНЦАР САВ, 400Ш БАТТАРЕЙГ МОДНЫ СУУЛГАЦ, НОГООНЫ ҮРСЭЛГЭЭГЭЭР СОЛЬЖ, БЭЛЭН МӨНГӨӨР АВАВ

100КГ ГЯЛГАР УУТ, 303 КГ ХУВАНЦАР САВ, 400Ш БАТТАРЕЙГ МОДНЫ СУУЛГАЦ, НОГООНЫ ҮРСЭЛГЭЭГЭЭР СОЛЬЖ, БЭЛЭН МӨНГӨӨР АВАВ
Эко хот Эрүүл орчин үзэсгэлэн худалдааг 5 хоногийн туршид Чингис хотод зохион байгууллаа.
Энэхүү үзэсгэлэн худалдааны үеэр 1кг гялгар уутыг 1ш модны суулгацаар, 1кг хуванцар савыг 300 төгрөгөөр, 10 баттарейг 1ш ногооны үрээр сольж, ЭКО ХУДАЛДААГ зохион байгуулсан.
Энэхүү эко худалдан авалтаар үзэсгэлэнгийн туршид 100кг гялгар уут авч 100ш модны суулгац, 303 кг хуванцар сав авч, 100, 000 төгрөг, 400ш баттарейг авч 40ш ногооны үрсэлгээг олгосон.