Холбоо барих

Вэб сайт: nature.khe.gov.mn

E mail : Khentiinature@gmail.com

Facebook:  БОАЖГ Хэнтий аймаг

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Овог нэр Албан тушаал Холбоо барих утас
1 Б.Дархантөр Дарга 99104671
2 Б.Баясгалан Аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 93014921
3 Г.Мөнх-Эрдэнэ Геологи, Уул уурхай, Тусгай хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн 96480704
4 Б.Нямхатан Ойн албаны ойн, урагмлын ашиглалт хамгаалалт, түймэр хариуйсан мэргэжилтэн 98119306
5 Н.Оюунмандал Усан хангамж, Орчны бохирдол, химийн хорт бодис хариуцсан  мэргэжилтэн 93014915
6 Б.Санчир Биологийн төрөл зүйл, мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 93014914
7 Б.Гүрсүрэн Ойн нөхөн сэргээлт, цөлжилт, ойн дагалт нөөц, байгалийн гамшиг ойн хортон хариуцсан мэргэжилтэн 98119050
8 Б.Соронзонболд Нярав, жолооч 98569499
9 З.Буянцэцэг Архив, бичиг хэрэг 99224221
10 Э.Батсайхан Ойн албаны даргыг түр орлон гүйцэтгэгч 98114600
З.Ууганбаяр Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, тогтвортой ойнменежмент, нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх төслийн орон нутгийн зохицуулагч 98119406