Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбатын санаачлагаар орон даяар дараах аянуудыг эхлүүлээд байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбатын санаачлагаар орон даяар хэрэгжүүлж буй” Хандлагаа өөрчилье” багц ажлын хэсэг болох байгаль орчны боловсрол

Read more

Чингис хотын орон сууц хорооллуудын гадна байршуулах “Энгийн хог хаягдал ангилан ялгах сав” хийх ажилд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Чингис хотын орон сууц

Read more

Хэрлэн сумын нутагт булгийн эхийг хашаажуулах ажилд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн сумын нутагт “Булгийн

Read more

Хэнтий аймгийн Чингис хотын Чингисийн талбайд тарьц суулгацны үзэсгэлэн худалдаа 2020.05.07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Хэнтий аймгийн Чингис хотын Чингисийн талбайд тарьц суулгацны үзэсгэлэн худалдаа 2020.05.07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Read more