Дүйцүүлэн хамгааллын сургалт зохион байгуулагдлаа

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутагт 2020.07.27-28-ны өдрүүдэд “Дүйцүүлэн хамгааллын тооцооллын /MDT/ программ ашиглах” сургалтыг TNC төсөл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

Read more

Хэнтий аймгийн хэмжээнд 2020 оны хагас жилийн байдлаар 215 тусгай зөвшөөрөл бүртгэгдээд байна

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ТАЛБАЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ /хагас жилээр/ Эх сурвалж: Кадастрын хэлтэс, Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Read more