· Нийтэд-тай хуваалцсан ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НУТАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЖУУЛЧНЫ БААЗ, АМРАЛТЫН ГАЗРУУД ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАНА.

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн гаргасан шийдвэрийн дагуу Хэнтий аймгийн Шуурхай штаб хуралдаж 2021 оны 7 сарын 9-ний өдрөөс
жуулчны бааз,амралтын газрын үйл ажиллагааг нээж байгаатай холбогдуулан
 “Коронавируст халдвар / Ковид-19 / -аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах,урьдчилан сэргийлэх,
төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм сахиулах
ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ТҮР ЖУРАМ болон АЖ АХУЙН НЭГЖТЭЙ ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ байгуулан ажиллахаар болоод байна.