Нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал хийх ЗӨВЛӨМЖ

-Бодисын зааврыг сайтар унших, зааврын дагуу хэрэглэх,
-Хамгаалах өмсгөл, амны хаалт, бээлий, нүдний шил зүүх,
-Санамсаргүйгээр бодис нүд рүү орвол урсгал, бүлээн усаар сайтар угаах,
-Амьсгалын замаар орвол агаарт гарах,
-Хуурайгаар нь хэрэглэхгүй,
-Хүүхдээс хол байлгах,
-Найруулсан уусмалыг тухайн өдөртөө хэрэглэх