Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2021 оны эхний хагас жилийн ажлын тайлан мэдээлэл

2021.06.24 өдөр
Эдийн засаг, Ногоон хөгжил “Түүхэн аялал жуулчлал хөгжил”, “Цэвэр орчин-ногоон бүс” сэдвээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Б.Дархантөр мэдээллээ