Хэрлэн сумын нутагт булгийн эхийг хашаажуулах ажилд үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн сумын нутагт “Булгийн эхийг хашаажуулах” ажилд үнийн санал ирүүлнэ үү!

Боломжит үнийн санал ирүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж хамтран ажиллана. Үнийн саналыг 2020.05.21-ний өдөр хүртэл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Khentiinature@gmail.com цахим хаягаар болон Хэрлэн сумын ЗДТГ-н 205 тоот өрөөнд хүлээж авна. Холбогдох утас: 70562506, 88194323