Модны тарьц, суулгац, хүнсний ногооны үр үрсэлгээ, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдаа 2022 оны 05 сарын 11-14-ний өдрүүдэд Чингис хотод үргэлжилж байна

ECO city shtork okok {"type":"video","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"https:\/\/nature.khe.gov.mn\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/ECO-city-shtork-okok.mp4","type":"video\/mp4","title":"ECO city shtork okok","caption":"","description":"","meta":{"length_formatted":"1:32"},"dimensions":{"original":{"width":1920,"height":1080},"resized":{"width":778,"height":438}},"image":{"src":"https:\/\/nature.khe.gov.mn\/wp-includes\/images\/media\/video.png","width":48,"height":64},"thumb":{"src":"https:\/\/nature.khe.gov.mn\/wp-includes\/images\/media\/video.png","width":48,"height":64}}]} Read more

СУМДЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУМДЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 2021.12.18 өдөр Чингис хотод Байгаль орчин,аялал жуулчлалын газраас Байгаль хамгаалагч нарыг чадавхжуулах

Read more