Засгийн газрын тогтоол

1.Ховор амьтны жагсаалт батлах 2012.01.11 №7 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/hovor-amitan-jagsaalt-batlah-1.doc

2.Байгаль орчны мэдээллийн сангийн эх мэдээллийн дэлгэрэнгүй жагсаалт 2018 №85 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/legalinfo.mn-БАЙГАЛЬ-ОРЧНЫ-МЭДЭЭЛЛИЙН-САНГИЙН-ЭХ-МЭДЭЭНИЙ-ДЭЛГЭРЭНГҮЙ-ЖАГСААЛТ-1-1.doc

3.Тусгай ангийн төлбөр хураамжийг шинэчлэн батлах тухай 2017.12.13 №339 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/tulbur-tusgai-an-2017-1.doc

4.Ан амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт олгох, хяналт тавих журам 2017.04.03  А/75 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/Байгаль-орчин-2.docx

5.Ан амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээ 2011.01.25 №23 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/экологи-эдийн-засгийн-үнэлгээ-1.doc

6.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам 2014 №43 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/baigaliin-nuuts-zartsuulah-tailagnah-juram.doc

7.Ховор амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл олгох журам 2013 №93 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/legalinfo.mn-ХОВОР-АМЬТАН-АГНАХ-БАРИХ-ТУСГАЙ-ЗӨВШӨӨРӨЛ-ОЛГОХ-ЖУРАМ.doc

8.Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ,ус бохирдуулсны төлбөрөөс хөнгөлөх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт болон хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг тогтоох 2019.08.14 №316 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/МОНГОЛ-УЛСЫН-ЗАСГИЙН-ГАЗРЫН-ТОГТООЛ1.pdf

9.Нийтийн аж ахуйн талаар авах арга хэмжээ 2019.12.25 №474 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/legalinfo.mn-НИЙТИЙН-АЖ-АХУЙН-ТАЛААР-АВАХ-ЗАРИМ-АРГА-ХЭМЖЭЭНИЙ-ТУХАЙ.pdf

10.