Жуулчны баазын мэдээлэл

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЖУУЛЧНЫ БААЗЫН СУДАЛГАА

Сум

Баазын нэр

ААН Хаяг Утас Гэр, Байшин

Орны

тоо

Батширээт 1 Ивээлт хайрхан DMD ХХК УБ хотоос – 400 км

Сумын төвөөс – 23 км

Бэрх баг, Баруун номгон

70116169

88055534

99999920

Байшин 3

Гэр – 4

15
2 Онон – Ёл Альфа моторс ХХК Чингис хотоос  – 200 км 91888751

93155103

Байшин – 3

Гэр – 6

40
3 Өглөгч Валл эко лоож U & W ХХК Чингис хотоос -130 км

Сумын төвөөс – 60 км

Өглөгчийн хэрмээс – 2.5 км

98807879

99807879

Байшин – 3

Гэр – 3

20
4 Тайван Рэнж ДАЭ ХХК Чингис хотоос  – 190 км

Сумын төвөөс – 28 км

99036010 Байшин – 1 8
5 Талын өргөө эко бааз Актив Адвэнчур тур ХХК УБ хотоос – 365км

Сумын төвөөс – 45 км

Нарстайн даваа

354662

99098467

Гэр – 10 20
6 Чингисийн өлгий Стратажео ХХК Чингис хотоос – 186 км

Онон-Барх-Эгийн голын уулзварт Сумын төвөөс  – 15 км

98106300

99033462

Байшин 11

Гэр – 9

80
Баян-Адарга 7 Дуурилаг нарс Хүнчин богд ХХК Сумын төвөөс – 2 км 98994941

94777955

98224941

Байшин – 1

Гэр – 11

46
Баян-Овоо 8 Баян Гүрэм Их чонос ХХК Чингис хотоос – 160 км

Сумын төвөөс – 5 км

Гүрэм нуурын баруун эрэг

99900166

99900144

Байшин – 10

Гэр – 5

60
9 Дөрвөн баян долоон түмэн Чингис хотоос – 160 км

Сумын төвөөс –

Гүрэм нуурын эрэг

93152297

98188877

Байшин

Гэр

30
10 Дэлгэр боржигон Иргэн Ж.Батдэмбэрэл Чингис хотоос – 160 км

Сумын төвөөс – 3.5 км

Гүрэм нуурын баруун эрэг

98910377 Гэр – 5 22
11 Зуун сарнай Зуун сарнай ХХК Чингис хотоос – 160 км

Сумын төвөөс – 5 км

Гүрэм нуурын баруун эрэг

98666257

99886257

Байшин – 5

Гэр – 4

35
12 Ирээдүй –Аварга Гүрэм Иргэн Н.Бямбабатжил Чингис хотоос – 160 км

Сумын төвөөс – 7 км

Гүрэм нуурын зүүн эрэг

98239900

93202828

Гэр – 5 20
Баянхутаг 13 Баянхүрээ Баян Улаан Өндөр ХХК Чингис хотоос – 6 км 98730101

99663402

Байшин – 7

Гэр – 5

50
Биндэр 14 Онон-Хурх өргөө Чингисийн тоонот ХХК Чингис хотоос -180 км

Сумын төвөөс – 7 км

Онон-Хурх голын урд

99086398

99012899

94102899

Байшин – 9

Гэр – 44

130
15 Онон хурх Онон Дэлүүн болдог ХХК Аймгийн төвөөс  – 180 км

Биндэр сумаас  – 5 км

Хурх голын хойно

99096823

98897772

98611717

Байшин 2

Гэр 10

 

30
16 Алтан ураг Чандмань Онон ХХК Чингис хотоос – 180 км

Биндэр сумаас – 4  км

Хурх голын хойно

90090425

98202099

Байшин 4

Гэр 10

 

50
Дадал 17 Чингисийн гурван нуур Чингисийн гурван нуур ХХК УБ хотоос – 560 км

Сумын төвөөс – 3 км

99117578

77117578

Байшин-10

Гэр – 30

300
18 Чингисийн Дэлүүн нуур Чингисийн Дэлүүн нуур ХХК Чингис хотоос – 292 км

Сумаас – 2.5 км

Зүүн нуурын эрэг

99119261 Байшин -2

Гэр – 2

40
19 Алтаргана Канку ХХК Чингис хотоос – 292 км

Сумын төвөөс  – 2 км

Зүүн нуурын эрэг

90900221 Байшин 8

Гэр 8

50
20 Дадал Мон Хэнтий ХХК Чингис хотоос – 290 км

Сумын төвөөс – 1.5 км

99116816 Байшин – 5 20
21 Баянбулаг Цогт Хэрлэн ХХК Чингис хотоос – 290 км

Сумын төвөөс  – 1 км

Гурван нуур, 1-р баг

98009890

99184323

Байшин -3

Гэр – 4

40
22 Онон Балж Шижирбал интернэшнл ХХК Чингис хотоос –

Сумын төвөөс -1.2 км

99184422 11 52
23 Хажуу булаг – түр гэр буудал Иргэн П.Баярмаа Чингис хотоос – 293 км

Сумын төвөөс – 3 км

Хажуу булагийн наана

98643517 Гэр – 5 20
Дэлгэрхаан 24 Хүннү Хөдөө арал Хүннү ХХК Чингис хотоос 145 км

Сумын төвөөс 5 км

Аварга Тосон нуурын эрэг

99704334

88005770

Байшин – 20

Гэр -15

 

240
Мөрөн 25 Хэнтий эко Хэнтий эко тур ХХК Чингис хотоос – 28 км

Сумын төвөөс зүүн хойш – 6 км

Гамал уулын өвөрт

98080445

 

Гэр – 10 30
Өмнөдэлгэр 26 Баянгол Хан Хэнтий трэвэл ХХК Сумын төвөөс  баруун хойш 50 км Бэрээвэн хийдээс б/тийш 20 км

Хөх нуураас зүүн тийш 40 км

98453536

98033555

98125293

Байшин – 6

Гэр – 25

130
Хэрлэн 27 Өндөрхаан Мон Хэнтий ХХК Сумын төвөөс баруун хойш 6 км 98929005 Байшин – 5

Гэр – 7

45
Цэнхэрмандал 28 Хар зүрхний Хөх нуур Хар зүрхний Хөх нуур ХХК Аймгийн төвөөс – 190 км

Сумын төвөөс  – 45 км

Хөх нуурын эрэг дээр

99171675

99112825

Байшин 10 50
29 Сэнгүүр амралт Цэнгэг сэнгүүр ХХК Чингис хотоос -184км

УБ хотоос – 215 км

Харзүрхний Хөх нуурт

89296688

88296688

Байшин – 5

Гэр – 10

 

50
30 Мандал Иргэн Ц.Бат-Эрдэнэ Чингис хотоос – 184 км

Сумаас 45 км, Согоот баг

Хар зүрхний Хөх нуурын баруун урд эрэг дээр

98600407

90119089

 

Байшин -4

Гэр – 5

43
31 Тамгат Иргэн Ч.Даваацэрэн Чингис хотоос -184 км

Сумаас 45 км, Согоот баг

Хар зүрхний Хөх нуурын баруун урд эрэг дээр

93014633 Байшин 3

Гэр 5

40
32 Бишрэлт Иргэн Н.Болд Чингис хотоос -184 км

Сумаас 45 км, Согоот баг

Хар зүрхний Хөх нуурын баруун урд эрэг дээр

99133636

97133636

Байшин – 6

Гэр – 6

50
Нийт ор 1856

 

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН СУМДЫН ДЭН БУУДАЛ, ГЭСТ ХАУСЫН ОРНЫ ТОО 

Сумын нэр Буудлын нэр ор Буудлын нэр ор Буудлын нэр ор Буудлын нэр ор
1 Батноров Оюунаа – гэр буудал 8 Цэцэгмаагийн буудал 12
2 Батширээт Хас буудал 14 Намдагийн буудал 12 Жамбаагийн  буудал 8 Хандмаагийн  буудал 6
3 Баян-Адарга Намуужин буудал 7 Өүлэн буудал 6 Тамгын газрын 4
4 Баянмөнх Оч төв 10 Сувилал 10
5 Баян-Овоо Сарнай буудал 10 Түмэндэлгэрийн буудал 10 Сувилал 12
6 Баянхутаг Тамгын газрын буудал 12
7 Биндэр Жамух андын 20 БАМ-ын буудал/4 ортой 4 Дарьтбадрахын буудал 8 Шинэ буудал 40
8 Бор-Өндөр Жинчин буудал 50 Од буудал/14 ортой 14 Амбага сувилал 10
9 Бэрх Батдэлэгийн буудал 10 Цэцэгмаагийн буудал 10 Тамгын газрын 4 Бэрх уул 8
10 Галшар Тамгын газрын буудал 10 Дэн буудал 10
11 Дадал Хоршооны буудал 8 Тамгын газрын 8 Саруулмаагийн буудал 12 Цэргийн ангийн 10
12 Дархан Гэрэл төв буудал 8
13 Дэлгэрхаан Мэргэн дал буудал 5 Тамгын газрын 4
14 Жаргалтхаан Зам дагуу дэн буудал  -3 36
15 Мөрөн Дэн буудал 10
16 Норовлин Өртөөчин Намуун 10 Буяндэлгэр 6 Онон-Улз 10
17 Өмнөдэлгэр Баянбулаг-Арвижих 50 Буян-Ундрах 20 Хийдийн дэргэд 10 айл 40
18 Хэрлэн Чингис хотын з/буудал тусдаа
19 Цэнхэрмандал Автозам дагуу 6 буудал 60 Ахмадын сувилал 10
    19 338 12 116 7 86 8 106
          46 дэн буудал 646 ор