Хэнтий аймгийн Чингис хотын Чингисийн талбайд тарьц суулгацны үзэсгэлэн худалдаа 2020.05.07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Хэнтий аймгийн Чингис хотын Чингисийн талбайд тарьц суулгацны үзэсгэлэн худалдаа 2020.05.07-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.