Хүрэн баавгай ичээнээс гарах үе /4-6 сард/ болж байгаа тул аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлээрэй!!!!

Хүрэн баавгай ичээнээс гарах үе /4-6 сард/ болж байгаа тул аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлээрэй!!!!