БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН НЭГДСЭН КОНТОРЫН БАРИЛГА АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

БОАЖЯ-НЫ ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН НЭГДСЭН КОНТОРЫН БАРИЛГА АШИГЛАЛТАД ОРЛОО Улсын төсвийн 2,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хэрлэн суманд Байгаль орчин, аялал

Read more

СУМДЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУМДЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 2021.12.18 өдөр Чингис хотод Байгаль орчин,аялал жуулчлалын газраас Байгаль хамгаалагч нарыг чадавхжуулах

Read more